Skip to product information
1 of 3

heicko e-ast GmbH

มอเตอร์สำหรับม่านม้วน | สำหรับท่อ 38มม. | 0.7 Nm. G2 | ERSDC3808-35

มอเตอร์สำหรับม่านม้วน | สำหรับท่อ 38มม. | 0.7 Nm. G2 | ERSDC3808-35

Regular price 0.00 ฿
Regular price Sale price 0.00 ฿
Sale หมด
Tax included.
Zugkraft und Wellendurchmesser

มอเตอร์สำหรับม่านม้วน | สำหรับท่อ 38มม. | 0.7 Nm. G2 | ERSDC3808-35

Artikelnummer: ERSDC3808-35-G2

  • มอเตอร์ใช้สำหรับม่านม้วน เหมาะสำหรับท่อ 38มม
  • สามารถควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น โดยใช้ heicko Smart-Stick oder Smart-Box
  • สามารถควบคุมผ่าน Google Home, Alexa, Bixby und Siri möglich ( แต่ต้องสั่งผ่าน heicko Smart-Stick, Smart-Box).
  • ชาร์จไฟด้วยสาย Micro-USB และแผงโซล่าห์เซล
  • โหลดน้ำหนักได้สูงสุด 3.1 กก.

ในกล่องประกอบด้วย :

  • มอเตอร์ ERSDC3808-35
  • ชุดอะแดปเตอร์ 38 มม.
  • คู่มือการใช้งาน
View full details