การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภทต่างๆ

1. สินค้าประเภทม่านม้วนไฟฟ้า

  • รับประกันมอเตอร์ 5ปี
  • รับประกันผ้า 2ปี
  • รับประกันการติดตั้ง 2ปี

2. สินค้าประเภทกันสาดไฟฟ้าและม่านม้วนไฟฟ้าภายนอก

  • รับประกันมอเตอร์ 5ปี
  • รับประกันผ้า 2ปี
  • รับประกันการติดตั้ง 2ปี