ควบคุมการเปิด-ปิดผ่านแอพลิเคชั่น

สามารถควบคุมการเปิด-ปิด / การตั้งค่าต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็สามารถควบคุมได้ผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

ตั้งเวลาเปิด-ปิด (Timer)

สามารถตั้งเวลาการเปิด-ปิดผ่านแอพลิเคชั่นได้โดยตรง บนสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

สั่งการด้วยเสียง

ควบคุมผ่านเสียงด้วย Google Assistant และ Amazon Alexa