ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เพิ่มเพื่อน
LINEADDFRIEND
เบอร์บี
เบอร์สำนักงานใหญ่
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

เลือกใช้งานมอเตอร์ให้เหมาะสมกับขนาดม่าน

เพิ่มเพื่อน

ไม่ต้องเดินสายไฟในการติดตั้ง ง่ายต่อการตกแต่งเพิ่มเติม

ชาร์จไฟ 1 ครั้ง ใช้งานสูงสุด 1 ปี

เพิ่มเพื่อน

แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนกระจกจากด้านใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งนั้นๆมีแสงแดดตกกระทบ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ประเภท ERSDC1040-06 ERSDC1038-02 ERSDC3808-30 ERSDC2803-35
ความยาวมอเตอร์ 655 mm. 642 mm. 430.5 mm. 365 mm.
เส้นผ่านศูนย์กลางมอเตอร์ 35 มม. 28 มม. 25 มม. 16 มม.
แรงดันไฟ 12 V 12 V 8 V 8 V
กำลังไฟ 33.6W 15W 8W 4.8W
แรงบิด 6 Nm 2 Nm 0.7 Nm 0.3 Nm
โหลดสูงสุด 11KG. 3.5KG. 3.1KG. 1.5KG.
ความเร็ว RPM 28 rpm 28 rpm 34 rpm 30 rpm
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 2.80 A 1.25 A 1.00 A 0.60 A
ระยะเวลาทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ประเภทของการปกป้อง VDE 700 IP44 IP20 IP44 IP40
รอบหมุนสูงสุด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
สำหรับท่อ 50,63 mm. (ท่อกลม) 50,63 mm. (ท่อกลม) 38 mm. (ท่อกลม) 17.2, 24mm. (ท่อกลม)
ความถี่คลื่นวิทยุ 433.92 MHz 433.92 MHz 433.92 MHz 433.92 MHz