มอเตอร์ แบตเตอรี่ สำหรับม่านม้วน

มอเตอร์แบบชาร์จไฟซ้ำได้ DC ทำงานเงียบเหมาะอย่างยิ่งกับสถานที่ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับสายไฟ (220 V)

ได้ดี เนื่องจากการใช้พลังงานต่ำแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ระหว่าง 3 ถึง 6 เดือนโดยชาร์จไฟครั้งเดียว
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของมอเตอร์และน้ำหนักของตัวม่าน การชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
ในแต่ละครั้งจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและไม่จำเป็นต้องถอดมอเตอร์ออกเพื่อชาร์จเพราะมีช่องเสียบอยู่ในตัว

HRSDC1040-05 (5 Nm)

มอเตอร์ไร้สายกำลังสูงพร้อมด้วยแบตเตอรี่และตัวรับสัญญาณในตัว

มอเตอร์แบบชาร์จไฟซ้ำได้ DCทำงานเงียบเหมาะอย่างยิ่งกับสถานที่ ที่ไม่สะดวกในการเชื่อมต่อกับสายไฟบ้านได้ (220 V)

เนื่องจากการใช้พลังงานที่ต่ำแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ระหว่าง 3 ถึง 6 เดือนโดยชาร์จเพียงครั้งเดียว อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบหมุนของมอเตอร์และน้ำหนักในการแขวน การชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและไม่จำเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อชาร์ทเพราะมีช่องเสียบในตัว

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อติดตั้งระบบและสามารถทำงานด้วยตัวเอง โดยการรวมมอเตอร์ไฟฟ้า heicko DC ของคุณเข้ากับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (รายการเลขที่ HR1200-LA-SOLAR)

ERSDC3808-35

มอเตอร์ไร้สายความเร็วสูงพร้อมด้วยแบตเตอรี่และตัวรับสัญญาณในตัว

มอเตอร์แบบชาร์จไฟซ้ำได้ DCทำงานเงียบเหมาะอย่างยิ่งกับสถานที่ ที่ไม่สะดวกในการเชื่อมต่อกับสายไฟบ้านได้ (220 V) เนื่องจากขนาดที่เล็กจึงเหมาะกับท่อกลมขนาด 38 มม. มอเตอร์รุ่นนี้แนะนำสำหรับผ้าม่านขนาดเล็กที่มีความกว้างน้อยกว่า 2 เมตร

เนื่องจากการใช้พลังงานที่ต่ำแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ระหว่าง 3 ถึง 6 เดือนโดยชาร์จเพียงครั้งเดียว อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบหมุนของมอเตอร์และน้ำหนักในการแขวน การชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและไม่จำเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อชาร์ทเพราะมีช่องเสียบ USB อยู่ในตัว

HRSDC4010-14-40 (10 Nm)

มอเตอร์ไร้สายกำลังสูงพร้อมด้วยแบตเตอรี่และตัวรับสัญญาณในตัว

มอเตอร์แบบชาร์จไฟซ้ำได้ DCทำงานเงียบเหมาะอย่างยิ่งกับสถานที่ ที่ไม่สะดวกในการเชื่อมต่อกับสายไฟบ้านได้ (220 V)

เนื่องจากการใช้พลังงานที่ต่ำแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ระหว่าง 3 ถึง 6 เดือนโดยชาร์จเพียงครั้งเดียว อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบหมุนของมอเตอร์และน้ำหนักในการแขวน การชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและไม่จำเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อชาร์ทเพราะมีช่องเสียบในตัว

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อติดตั้งระบบและสามารถทำงานด้วยตัวเอง โดยการรวมมอเตอร์ไฟฟ้า heicko DC ของคุณเข้ากับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (รายการเลขที่ HR1200-LA-SOLAR).


ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

โทร 086-1028546

Line ID: @fortuneshading