มอเตอร์สำหรับบานม้วน

มอเตอร์หลอดสำหรับบานม้วนต่างๆ


ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

โทร 086-1028546

Line ID: @fortuneshading


ประเภท HRE4010-14 HRE6010-13 HRE6020-17 HRE6030-17 HRE6010-13-FP HRE6010-13-FS HRE6020-17-FP HRE6020-17-FS
ได้มาตรฐาน TÜV x x x x x x x x
ความยาวโดยไม่รวมตะขอ 570 มม 575 มม 575 มม 605 มม 615 มม 615 มม 615 มม 615 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางมอเตอร์ 35 มม 45 มม 45 มม 45 มม 45 มม 45 มม 45 มม 45 มม
แรงดันไฟฟ้าเข้า 230 โวลต์ / 50 Hz 230 โวลต์/ 50 Hz 230 โวลต์ / 50 Hz 230 โวลต์ / 50 Hz 230 โวลต์ / 50 Hz 230 โวลต์ / 50 Hz 230 โวลต์ / 50 Hz 230 โวลต์ / 50 Hz
กำลังไฟฟ้า 116 วัตต์ 136 วัตต์ 203 วัตต์ 226 วัตต์ 136 วัตต์ 136 วัตต์ 203 วัตต์ 203 วัตต์
แรงบิดพิกัด 10 นิวตันเมตร 10 นิวตันเมตร 20 นิวตันเมตร 30 นิวตันเมตร 10 นิวตันเมตร 10 นิวตันเมตร 20 นิวตันเมตร 20 นิวตันเมตร
โหลดสูงสุด 23 กก 23 กก 45 กก 68 กก 23 กก 23 กก 45 กก 45 กก
ความเร็ว RPM 14 rpm 13 rpm 17 rpm 17 rpm 13 rpm 13 rpm 17 rpm 17 rpm
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 0,49 A 0,60 A 0,84 A 0,95 A 0,60 A 0,60 A 0,84 A 0,84 A
ระยะเวลาทำงานอย่างต่อเนื่อง 4 นาที 4 นาที 4 นาที 4นาที 4 นาที 4 นาที 4 นาที 4 นาที
จำนวนสายไฟ 4 4 4 4 4 4 4 4
ระบบป้องกันมอเตอร์,ระดับ ISO H H H H H H H H
ประเภทของการปกป้อง VDE 700 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
ความยาวสายเคเบิล 2,0 เมตร 2,0 เมตร 2,0 เมตร 2,0 เมตร 2,0 เมตร* 2,0 เมตร* 2,0 เมตร* 2,0 เมตร*
สำหรับเพลา 40มม, 8 -แกน 60มม,8 - แกน 60มม,8 - แกน 60มม,8 - แกน Ø 54มม กลม *FS= Soprofen Ø 54 มม กลม Ø 54 มม กลม
*FP= Zurflüh-Feller Ø 54 มม กลม *FP= Zurflüh-Feller *FS= Soprofen