อุปกรณ์ระบบสมาร์ทโฮม

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
Message Us

อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งอินฟราเรดและคลื่นวิทยุ

อุปกรณ์รับและควบคุมสัญญาณ
เชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชัน  

อุปกรณ์ควบคุมรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด

อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 

ปลั๊กไร้สายพร้อมตัวรับสัญญาณวิทยุในตัว 

อุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับ ประตู และ หน้าต่าง 

สวิตช์ไฟระบบสัมผัส พร้อมตัวรับสัญญาณวิทยุในตัว