รีโมท 1 ช่อง (HR120033WA)

รายละเอียด

  • สามารถถอดออกจากฐานยึดมาถือได้
  • สามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์ heicko G2 
  • ฟังก์ชั่นการใช้งาน กดขึ้น กดลง และกดหยุด
  • ระยะทางโดยประมาณ 100 เมตร (พื้นที่โล่ง)
  • พร้อมแบตเตอรี่และฐานยึดติดผนัง