รีโมท 1 ช่อง (HR120032WA)

รายละเอียด

  • ควบคุมได้ 1 ช่องสัญญาณ
  • สามารถถอดออกจากฐานยึดผนังได้
  • สามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์เสียบปลั๊ก (AC) heicko 
  • ระยะทางโดยประมาณ 100 เมตร (พื้นที่โล่ง)
  • พร้อมแบตเตอรี่และฐานยึดติดผนัง