รีโมท 4 ช่อง (HR120030A)

รายละเอียด

  • ควบคุมได้ 4 ช่องสัญญาณ
  • สามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์เสียบปลั๊ก (AC) heicko
  • สามารถควบคุมช่องสัญญาณได้ทั้งแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว
  • มีฟังก์ชันตั้งเวลาการเปิด-ปิด
  • ช่องสัญญาณแสดงผลแบบกลุ่ม ผ่านทางจอ LED 
  • ระยะทางโดยประมาณ 100 เมตร (พื้นที่โล่ง)
  • พร้อมแบตเตอรี่และฐานยึดติดผนังแบบแม่เหล็ก