รีโมท 05 ช่อง (HD05BT)

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียด

  • สามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์ heicko G2
  • ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้
  • สามารถควบคุมช่องสัญญาณใช้ได้ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว
  • ช่องสัญญาณแสดงผลผ่านทางจอ LED
  • ระยะทางโดยประมาณ 100 เมตร (พื้นที่โล่ง)
  • พร้อมแบตเตอรี่และฐานยึดติดผนังแบบแม่เหล็ก