รีโมท 5 ช่อง (HD05B)

รายละเอียด

  • ควบคุมได้สูงสุด 5 ช่องสัญญาณ
  • สามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์แบตเตอรี่ในตัว (DC) heicko
  • ระยะทางโดยประมาณ 100 เมตร (พื้นที่โล่ง)
  • มีฐานรองยึดผนัง
  • พร้อมแบตเตอรี่ในกล่อง