รีโมท 1ช่อง (HB01C-W)

รายละเอียด

  • ควบคุมได้ 1 ช่องสัญญาณ
  • สามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์เดินสายไฟ (AC) heicko G1
  • ระยะทางโดยประมาณ 100 เมตร (พื้นที่โล่ง)
  • พร้อมแบตเตอรี่และฐานยึดติดผนัง