ERN -THE POWERFUL

มอเตอร์คุณภาพสูง สำหรับกันสาดพับเก็บได้ และ ที่หมุนมือฉุกเฉิน

                     

                                           คำแนะนำ

  • สามารถติดตั้งและปรับระยะสวิทช์เชิงกลจำกัดระยะ ที่หัวมอเตอร์ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ไขควงสำหรับติดตั้ง ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระยะที่ปรับจะคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม
  • มีที่หมุนฉุกเฉินในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
  • ระบบตรวจจับความผิดปกติในการเคลื่อนที่ เครื่องยนต์จะหยุดทำงานอัตโนมัติหากมีความผิดปกติในขณะเคลื่อนที่ขึ้น
  • ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ไม่ต้องการการบำรุงรักษาและมีอายุการใช้งานยาวนาน
  • ป้องกันการโอเวอร์โหลดเนื่องจากความร้อน
  • รับประกันประสิทธิภาพ 5 ปี
  • ทำงานเงียบ
  • สามารถใช่ร่วมกับรีโมทคอนโทรลของ Heicko โดยใช้เครื่องรับสัญญาณ HR120033A รองรับ

รีโมทรุ่นที่รองรับ