ม่านม้วน อัตโนมัติ

สำหรับม่านตกเเต่งภายใน แนะนำไห้ใช้เป็นมอเตอร์ 2 รุ่นนี้ HRF 6 Nm และ HREFL 5 Nm  รองรับน้ำหนักได้ถึง 12,13 กิโลกรัม และยังสามารถรองรับม่านได้ 2 ตัวโดยใช้ ตะขอข้อต่อ พร้อมรองรับระบบ Smart Home  ของ heicko