ม่านมู่ลี่ ม่านไร้สาย อัตโนมัติ

มาพร้อมระบบอัตโนมัติแบบไร้สาย ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่ต้องเดินสายไฟไห้ยุ่งยาก มอเตอร์ที่ใช้สามารถชาร์จไฟซ้ำได้ สะดวก และประหยัด และรองรับระบบ Smart Home  ของ heicko ได้อีกด้วย